Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie 

Katedra je členěna na jednotlivá oddělení:

„Katedra rostlinné výroby a agroekologie“ byla ustanovena na základě rozhodnutí děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke dni 1. 6. 2009. Tato katedra, jako nosná katedra zastřešující fytotechnicky zaměřené studijní obory a specializace, vznikla sloučením stávajících kateder – katedry rostlinné výroby, katedry travních ekosystémů a horského zemědělství, katedry agroekologie a Biotechnologického centra ZF JU. Historie katedry rostlinné výroby a agroekologie tak sahá až ke vzniku Zemědělské fakulty v roce 1960. Pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření katedry je cíleno do oblastí pěstování, šlechtění a ochrany rostlin, do oblasti péče o krajinu a ekologického zemědělství a do oblasti rostlinných biotechnologií.

Katedra se garantuje či se podílí na výuce v bakalářských oborech Zemědělství, Zemědělské biotechnologie, Agropodnikání, Agroekologie a Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině; navazujících magisterských oborech Rostlinné biotechnologie a Agroekologie; a doktorských studijních oborech Speciální produkce rostlinná, Zemědělské biotechnologie a Ochrana rostlin.

 

 

Pozvánka na Genetickou konferenci GSGM 2014

24. - 26.9.2014

© ZF JČU, České Budějovice