Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie 

Katedra je členěna na jednotlivá oddělení:

Poslání

Poslání katedry.

© ZF JČU, České Budějovice